1002 "Some day" 30x30 cm

kr 900

Mens man venter på den dagen livet forandrer seg og blir til det bedre.

En dag blir min dag